Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

Nhà lá Nam bộ

  • Mai Lĩnh
Một ngôi nhà lá ở ấp 6, xã An Trường, Càng Long, Trà Vinh.
Từ Saigon tính đi Kiên Giang, Cà Mau chụp ảnh những ngôi nhà lá Nam bộ xưa, hóa ra lại gặp "nó" ngay ở Trà Vinh.